PiezoMotor bokslutskommuniké 2016

14 Feb 2017 | 8:40 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag bokslutskommuniké avseende perioden 1 januari – 31 december 2016. Alltfler upptäcker PiezoMotors unika mikromotorer och fjärde kvartalet 2016 var också försäljningsmässigt årets största. Jämfört med motsvarande kvartal 2015 växte försäljningen under fjärde kvartalet 2016 med 28 procent…

Read more