PiezoMotor signerar huvudsakliga villkor för patent- och samarbetsavtal

15 Mar 2017 | 8:35 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor”) signerar huvudsakliga villkor för patent- och samarbetsavtal med tyska företaget Physik Instrumente (PI) GmbH & Co KG. (“PI”). Det är båda bolagens intention att slutföra och signera slutligt avtal under april månad 2017. PiezoMotor och PI kommer att tillsammans integrera Piezo LEGS®-motorer i olika precisionssystem som PI marknadsför…

Read more