PiezoMotor delårsrapport januari till mars 2017

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag delårsrapport avseende första kvartalet 2017. Under första kvartalet 2017 växte bolagets försäljning med 28 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Efter kvartalets utgång har PiezoMotor signerat ett patent- och samarbetsavtal med tyska företaget Physik Instrumente (PI). PiezoMotor gör bedömningen att värdet…

Read more