Kommuniké från årsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ)

11 May 2017 | 8:35 Vid årsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“Bolaget”) som hölls kl. 15:00 den 10 maj 2017 i Uppsala, beslutades i huvudsak: att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att disponera Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören…

Read more