PiezoMotor har fått första betalningen från Physik Instrumente

12 Jun 2017 | 11:00 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”) har mottagit första betalningen om ca 1,1 MEUR i enlighet med det patent- och samarbetsavtal som den 30 april 2017 ingicks med tyska företaget Physik Instrumente (PI) GmbH & Co KG. (“PI”). Denna första betalning avser Down Payment, licensavgifter avseende vissa av PiezoMotors patent…

Read more