Kallelse till extra bolagsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ) för inval av ny ordinarie styrelseledamot

6 Oct 2017 | 8:35 Aktieägarna i PiezoMotor Uppsala AB (publ), org.nr 556539-6396 (“Bolaget“), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 november 2017 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB:s lokaler, Strandvägen 1 i Stockholm. A. Rätt att delta vid stämman Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av…

Read more