piezo motor deal

PiezoMotor inleder samarbete med världsledande teknik- och elektronikbolag för massvolymmotor

20 Nov 2017 | 8:09 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor”) har undertecknat ett licens- och utvecklingsavtal med ett av världens största och mest framgångsrika teknik- och elektronikbolag i syfte att utveckla och produktionssätta ett nytt piezobaserat mikromotorkoncept för massvolym. I utbyte mot att finansiera hela projektet får samarbetspartnern exklusiv rätt att använda den nya motorteknologin…

Read more