order piezo motor

PiezoMotor har mottagit en order om 1,1 MSEK

1 Oct 2018 | 18:32 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar att bolaget har mottagit en order med ett värde på omkring 1,1 MSEK från det tyska bolaget NANOS-Instruments GmbH (”Nanos”) med leverans under det fjärde kvartalet 2018. Nanos, en av PiezoMotors europeiska distributörer, är specialister på avancerade positionerings- och styrsystem och har…

Read more