PiezoMotor har genomfört första motorleveransen inom ramen för sitt stora utvecklingsprojekt

23 Oct 2018 | 8:12 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar härmed att bolaget har genomfört den första leveransen av motorer inom ramen för det stora utvecklingsprojekt som offentliggjordes i november 2017. Motorleveransen utgör en av de huvudsakliga målsättningarna för samarbetets andra fas. Under 2018 har PiezoMotor bedrivit intensivt utvecklingsarbete inom ramen för…

Read more