piezo motor deal

PiezoMotor meddelar ytterligare intäkter från patent- och samarbetsavtal

19 Nov 2018 | 8:58 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar härmed att bolaget har erhållit ytterligare 85 000 EUR från den patentuppgörelse som gjordes med tyska Physik Intrumente (”PI”) i april 2017. I april 2017 tecknade PiezoMotor ett patent- och samarbetsavtal med PI. Avtalet gav – förutom en så kallad down payment om…

Read more