factory piezo motor

PiezoMotors styrelse har fattat beslut om volymproduktionsuppbyggnad

22 Nov 2018 | 8:58 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar härmed att bolagets styrelse har fattat beslut om uppbyggnad av egen produktionskapacitet för högvolym. Som tidigare meddelats har PiezoMotor under 2018 på uppdrag av ett av världens största teknikbolag utvecklat en ny mikromotorteknologi anpassad för högvolymapplikationer. Som ett resultat av utvecklingsarbetet har…

Read more