telecom Piezo Motor

PiezoMotor ingår avsiktsförklaring kring volymleveranser till telekomindustrin

28 Dec 2018 | 11:24 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar härmed att bolaget har ingått en avsiktsförklaring (Letter of Intent) gällande framtida volymleveranser med en tillverkare av komponenter till framtidens mobiltelefoninät. PiezoMotor samarbetar med flera ledande tillverkare av olika typer av komponenter till mobiltelefoninät. Samarbetena syftar till att utveckla justerbara enheter för…

Read more