piezo motor

Ny VD på PiezoMotor

22 Feb 2019 | 8:56 PiezoMotor Uppsala AB (publ) meddelar idag att styrelsen har beslutat utse Anders Kottenauer till ny VD. Anders tillträder den 8 april 2019 och styrelseordförande Adam Dahlberg inträder från och med idag i rollen som tillförordnad VD till dess att Anders Kottenauer tillträder sin tjänst. Johan Westermark lämnar därmed sin tjänst…

Read more

PiezoMotor bokslutskommuniké januari – december 2018

12 Feb 2019 | 8:38 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag bokslutskommuniké avseende perioden januari – december 2018.   Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 8,6 MSEK (4,3) och för januari till december till 26,0 MSEK (25,0). Nettoomsättningen exklusive licensintäkter uppgick för fjärde kvartalet till 7,3 MSEK (3,9)…

Read more
Compact design Piezo Motors

PiezoMotor publicerar finansiell kalender

30 Jan 2019 | 8:58 PiezoMotor Uppsala AB (publ) publicerar härmed finansiell kalender för 2019.   Delårsrapport januari-mars 2019: 2019-04-24   Årsstämma: 2019-05-03   Delårsrapport januari-juni 2019: 2019-08-23   Delårsrapport januari-september 2019: 2019-10-30   Bokslutskommuniké januari-december 2019: 2020-02-12     Vid frågor, vänligen kontakta: Olof Stranding, CFO +46 (0)70-101 08 24 olof.stranding@piezomotor.se   Certified Adviser FNCA…

Read more
telecom Piezo Motor

PiezoMotor ingår avsiktsförklaring kring volymleveranser till telekomindustrin

28 Dec 2018 | 11:24 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar härmed att bolaget har ingått en avsiktsförklaring (Letter of Intent) gällande framtida volymleveranser med en tillverkare av komponenter till framtidens mobiltelefoninät. PiezoMotor samarbetar med flera ledande tillverkare av olika typer av komponenter till mobiltelefoninät. Samarbetena syftar till att utveckla justerbara enheter för…

Read more
Piezo Motor headquarters Uppsala Sweden

PiezoMotor har genomfört en riktad nyemission om 565 000 aktier av serie B och tillförs härigenom 21,75 MSEK

5 Dec 2018 | 23:41 EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande…

Read more
piezo motor deal

PiezoMotor fördjupar samarbete inom halvledarindustrin

27 Nov 2018 | 15:29 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar att bolaget fördjupar samarbetet med en ledande kinesisk aktör inom halvledarindustrin. Piezo LEGS®-motorer kommer att integreras i avancerad tillverkningsutrustning för halvledare och det samlade värdet av projektet inklusive motorleveranser uppgår för PiezoMotor till 2,6 MSEK. I juni 2018 meddelade PiezoMotor att bolaget inlett…

Read more
factory piezo motor

PiezoMotors styrelse har fattat beslut om volymproduktionsuppbyggnad

22 Nov 2018 | 8:58 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar härmed att bolagets styrelse har fattat beslut om uppbyggnad av egen produktionskapacitet för högvolym. Som tidigare meddelats har PiezoMotor under 2018 på uppdrag av ett av världens största teknikbolag utvecklat en ny mikromotorteknologi anpassad för högvolymapplikationer. Som ett resultat av utvecklingsarbetet har…

Read more
order piezo motor

PiezoMotor genomför prototypleverans till telekombolag som även bekräftar syn på uppskalningsbehov

20 Nov 2018 | 14:58 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar härmed att bolaget har genomfört en första prototypleverans till ett av de telekombolag som bolaget bedriver samarbete med kring utveckling av komponenter till framtidens mobiltelefoninät. I samband med leveransen har kunden även bekräftat sin syn på hur deras volymbehov – förutsatt köpbeslut…

Read more
piezo motor deal

PiezoMotor meddelar ytterligare intäkter från patent- och samarbetsavtal

19 Nov 2018 | 8:58 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar härmed att bolaget har erhållit ytterligare 85 000 EUR från den patentuppgörelse som gjordes med tyska Physik Intrumente (”PI”) i april 2017. I april 2017 tecknade PiezoMotor ett patent- och samarbetsavtal med PI. Avtalet gav – förutom en så kallad down payment om…

Read more

PiezoMotor delårsrapport januari – september 2018

30 Oct 2018 | 8:35 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag delårsrapport avseende perioden januari – september 2018.   Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 5,1 MSEK (3,4) och för januari till september 17,4 MSEK (20,7). Ovanstående uppgifter inkluderar licensintäkter. Nettoomsättningen exklusive licensintäkter för tredje kvartalet uppgick till…

Read more