Aktien

Ägandet i PiezoMotor per 2019-06-30:

Antalet aktier (endast aktier av serie B är utgivna). Ägandet fördelades per ovanstående datum enligt följande:

NamnAntal B-aktierAndel kapital och röster (%)
Adam Dahlberg2 851 80919,7
Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG2 292 12015,8
MicroMo Electronics, Inc.2 287 16815,8
Handelsbanken Microcap Sverige1 200 0008,3
Swedbank Robur Ny teknik1 125 0007,8
LMK Forward AB708 3004,9
Avanza Pension406 3872,8
Gunvald Berger267 2831,8
Tibia Konsult AB195 3331,3
Crossbow AB184 4391,3
Övriga (ca 1400 st.)2 954 06718,1
Totalt14 471 906100

Handelsinformation

Kortnamn (ticker) på Nasdaq First North Stockholm: PIEZO
ISIN-kod: SE0008294102
LEI-kod: 549300MUNUSWBKJ6Y928
Aktierna registreras av Euroclear Sweden AB.

Certified Adviser

Bolagets certified adviser är FNCA Sweden AB
Tel: + 46 8 528 00 399

Viktig information om Nasdaq Stockholm First North

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Nordic. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.