Aktien

Ägandet i PiezoMotor per 2018-12-31:

Antalet aktier (endast aktier av serie B är utgivna). Ägandet fördelades per ovanstående datum enligt följande:

NamnAntal B-aktierAndel kapital och röster (%)
Dahlberg Adam2 851 80919,7
Fritz Faulhaber GMBH & CO.KG, DR2 292 12015,8
MicroMo Electronics, Inc.2 287 16815,8
Handelsbanken Microcap1 200 0008,3
Swedbank Robur Ny teknik1 125 0007,8
LMK STIFTELSEN708 3004,9
Försäkringsbolaget Avanza Pension401 8242,8
Gunvald Berger267 2831,8
Crossbow AB245 4231,7
Consortum Capital Investments AB219 1201,5
Övriga2 873 85919,9
Totalt14 471 906100

Handelsinformation

Kortnamn (ticker) på Nasdaq First North Stockholm: PIEZO
ISIN-kod: SE0008294102
LEI-kod: 549300MUNUSWBKJ6Y928
Aktierna registreras av Euroclear Sweden AB.

Certified Adviser

Bolagets certified adviser är FNCA Sweden AB
Tel: + 46 8 528 00 399

Viktig information om Nasdaq Stockholm First North

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Nordic. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.