Kalendarium

Delårsrapport januari-juni 2019: 2019-08-23
Delårsrapport januari-september 2019: 2019-10-30
Bokslutskommuniké januari-december 2019: 2020-02-12