Kalendarium

 • Delårsrapport januari – juni:
  2018-08-07

   

  Delårsrapport januari – september:
  2018-10-30

   

  Bokslutskommuniké januari – december:
  2019-02-12