PiezoMotor delårsrapport januari – september 2018

30 Oct 2018 | 8:35 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag delårsrapport avseende perioden januari – september 2018.   Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 5,1 MSEK (3,4) och för januari till september 17,4 MSEK (20,7). Ovanstående uppgifter inkluderar licensintäkter. Nettoomsättningen exklusive licensintäkter för tredje kvartalet uppgick till…

Read more

PiezoMotor har genomfört första motorleveransen inom ramen för sitt stora utvecklingsprojekt

23 Oct 2018 | 8:12 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar härmed att bolaget har genomfört den första leveransen av motorer inom ramen för det stora utvecklingsprojekt som offentliggjordes i november 2017. Motorleveransen utgör en av de huvudsakliga målsättningarna för samarbetets andra fas. Under 2018 har PiezoMotor bedrivit intensivt utvecklingsarbete inom ramen för…

Read more
patent piezo motor

PiezoMotors nya mikromotor uppfyller alla krav för globala patent

5 Oct 2018 | 11:00 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar härmed att bolaget har mottagit rapporter från Patent- och registreringsverket (PRV) där patentansökningar avseende bolagets nya mikromotor har utvärderats. Slutsatserna från rapporterna är bl.a. att ansökningarna uppfyller alla krav för att kunna beviljas och att uppfinningarna håller den nivå som krävs för att erhålla…

Read more
order piezo motor

PiezoMotor har mottagit en order om 1,1 MSEK

1 Oct 2018 | 18:32 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar att bolaget har mottagit en order med ett värde på omkring 1,1 MSEK från det tyska bolaget NANOS-Instruments GmbH (”Nanos”) med leverans under det fjärde kvartalet 2018. Nanos, en av PiezoMotors europeiska distributörer, är specialister på avancerade positionerings- och styrsystem och har…

Read more
chart piezo motor

PiezoMotor delårsrapport januari – juni 2018

7 Aug 2018 | 11:14 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag delårsrapport avseende perioden januari – juni 2018.   Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 6,4 MSEK (12,7) och för januari till juni 12,3 MSEK (17,3). Ovanstående uppgifter inkluderar licensintäkter. Nettoomsättningen exklusive licensintäkter för andra kvartalet uppgick till…

Read more
piezo motor deal

PiezoMotor undertecknar avsiktsförklaring och inleder partnerskapssamtal med multinationellt bolag

23 Jul 2018 | 8:07 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “Bolaget”) meddelar härmed att baserat på en undertecknad avsiktsförklaring (Letter of Intent) ingår Bolaget partnerskapssamtal med ett stort internationellt bolag för volymtillverkning och kommersialisering av PiezoMotors unika elektrokeramiska mikromotorer. PiezoMotor är en ledande utvecklare och tillverkare av patenterade piezoelektriska motorer. Nu inleder Bolaget samtal…

Read more

PiezoMotor inleder andra utvecklingsfasen i samarbetet med det världsledande teknik- och elektronikbolaget

11 Jul 2018 | 7:40 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar idag att den första projektfasen i samarbetet med det världsledande teknik- och elektronikbolaget har avslutats och att bolaget har mottagit en bekräftelse på att nästa utvecklingsfas ska inledas omedelbart. Samarbetet inleddes vid årsskiftet och under årets två första kvartal har PiezoMotor arbetat…

Read more
piezo motor semicon china Sweden

PiezoMotor fördjupar samarbete med kinesisk partner inom halvledarindustrin

14 Jun 2018 | 7:44 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar att bolaget idag har undertecknat ett avtal kring fortsättning av det samarbete som tidigare har inletts med en ledande kinesisk aktör inom halvledarindustrin. Tidigare har PiezoMotor genomfört en förstudie där möjligheterna att integrera Piezo LEGS®-motorer i avance­rade system i litografiutrustning som används vid…

Read more