piezo motor deal

PiezoMotor fördjupar samarbete inom halvledarindustrin

27 Nov 2018 | 15:29 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar att bolaget fördjupar samarbetet med en ledande kinesisk aktör inom halvledarindustrin. Piezo LEGS®-motorer kommer att integreras i avancerad tillverkningsutrustning för halvledare och det samlade värdet av projektet inklusive motorleveranser uppgår för PiezoMotor till 2,6 MSEK. I juni 2018 meddelade PiezoMotor att bolaget inlett…

Read more
factory piezo motor

PiezoMotors styrelse har fattat beslut om volymproduktionsuppbyggnad

22 Nov 2018 | 8:58 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar härmed att bolagets styrelse har fattat beslut om uppbyggnad av egen produktionskapacitet för högvolym. Som tidigare meddelats har PiezoMotor under 2018 på uppdrag av ett av världens största teknikbolag utvecklat en ny mikromotorteknologi anpassad för högvolymapplikationer. Som ett resultat av utvecklingsarbetet har…

Read more
order piezo motor

PiezoMotor genomför prototypleverans till telekombolag som även bekräftar syn på uppskalningsbehov

20 Nov 2018 | 14:58 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar härmed att bolaget har genomfört en första prototypleverans till ett av de telekombolag som bolaget bedriver samarbete med kring utveckling av komponenter till framtidens mobiltelefoninät. I samband med leveransen har kunden även bekräftat sin syn på hur deras volymbehov – förutsatt köpbeslut…

Read more
piezo motor deal

PiezoMotor meddelar ytterligare intäkter från patent- och samarbetsavtal

19 Nov 2018 | 8:58 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar härmed att bolaget har erhållit ytterligare 85 000 EUR från den patentuppgörelse som gjordes med tyska Physik Intrumente (”PI”) i april 2017. I april 2017 tecknade PiezoMotor ett patent- och samarbetsavtal med PI. Avtalet gav – förutom en så kallad down payment om…

Read more

PiezoMotor delårsrapport januari – september 2018

30 Oct 2018 | 8:35 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag delårsrapport avseende perioden januari – september 2018.   Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 5,1 MSEK (3,4) och för januari till september 17,4 MSEK (20,7). Ovanstående uppgifter inkluderar licensintäkter. Nettoomsättningen exklusive licensintäkter för tredje kvartalet uppgick till…

Read more

PiezoMotor har genomfört första motorleveransen inom ramen för sitt stora utvecklingsprojekt

23 Oct 2018 | 8:12 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar härmed att bolaget har genomfört den första leveransen av motorer inom ramen för det stora utvecklingsprojekt som offentliggjordes i november 2017. Motorleveransen utgör en av de huvudsakliga målsättningarna för samarbetets andra fas. Under 2018 har PiezoMotor bedrivit intensivt utvecklingsarbete inom ramen för…

Read more
order piezo motor

PiezoMotor har mottagit en order om 1,1 MSEK

1 Oct 2018 | 18:32 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar att bolaget har mottagit en order med ett värde på omkring 1,1 MSEK från det tyska bolaget NANOS-Instruments GmbH (”Nanos”) med leverans under det fjärde kvartalet 2018. Nanos, en av PiezoMotors europeiska distributörer, är specialister på avancerade positionerings- och styrsystem och har…

Read more
chart piezo motor

PiezoMotor delårsrapport januari – juni 2018

7 Aug 2018 | 11:14 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag delårsrapport avseende perioden januari – juni 2018.   Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 6,4 MSEK (12,7) och för januari till juni 12,3 MSEK (17,3). Ovanstående uppgifter inkluderar licensintäkter. Nettoomsättningen exklusive licensintäkter för andra kvartalet uppgick till…

Read more
piezo motor deal

PiezoMotor undertecknar avsiktsförklaring och inleder partnerskapssamtal med multinationellt bolag

23 Jul 2018 | 8:07 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “Bolaget”) meddelar härmed att baserat på en undertecknad avsiktsförklaring (Letter of Intent) ingår Bolaget partnerskapssamtal med ett stort internationellt bolag för volymtillverkning och kommersialisering av PiezoMotors unika elektrokeramiska mikromotorer. PiezoMotor är en ledande utvecklare och tillverkare av patenterade piezoelektriska motorer. Nu inleder Bolaget samtal…

Read more

PiezoMotor inleder andra utvecklingsfasen i samarbetet med det världsledande teknik- och elektronikbolaget

11 Jul 2018 | 7:40 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar idag att den första projektfasen i samarbetet med det världsledande teknik- och elektronikbolaget har avslutats och att bolaget har mottagit en bekräftelse på att nästa utvecklingsfas ska inledas omedelbart. Samarbetet inleddes vid årsskiftet och under årets två första kvartal har PiezoMotor arbetat…

Read more