piezo motor semicon china Sweden

PiezoMotor fördjupar samarbete med kinesisk partner inom halvledarindustrin

14 Jun 2018 | 7:44 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar att bolaget idag har undertecknat ett avtal kring fortsättning av det samarbete som tidigare har inletts med en ledande kinesisk aktör inom halvledarindustrin. Tidigare har PiezoMotor genomfört en förstudie där möjligheterna att integrera Piezo LEGS®-motorer i avance­rade system i litografiutrustning som används vid…

Read more
Piezo Motor headquarters Uppsala Sweden

PiezoMotor inrättar team för utvärdering av egen volymproduktionsetablering

23 May 2018 | 14:42 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar att bolaget – baserat på bland annat samtal med flera telekomkunder kring produktionsuppskalning och volymbehov – inrättar ett särskilt team med uppgift att utvärdera förutsättningarna för etablering av massvolymproduktion i egen regi. Arbetet kommer att ske parallellt med pågående dialoger kring produktionspartnerskap med externa…

Read more

PiezoMotor presenterar under maj och juni 2018

15 May 2018 | 14:15 PiezoMotors CFO, Olof Stranding, presenterade bolaget för Aktiespararna i Lysekil den 3 maj 2018. För presentationen i sin helhet se: piezomotor.com/presentationer. Det finns även tillgång till efterföljande frågor samt presentationen i Tanumshede dagen innan. Under maj och juni 2018 kommer följande presentationer genomföras: Johan Westermark presenterar i Stockholm fredagen den…

Read more

Kommuniké från årsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ)

8 May 2018 | 16:05 Vid årsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 8 maj 2018 kl. 09:30 i Uppsala, beslutades i huvudsak: att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att disponera Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och…

Read more
chart piezo motor

PiezoMotor delårsrapport januari – mars 2018

24 Apr 2018 | 7:48 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag delårsrapport avseende perioden januari – mars 2018.   Nettoomsättningen för årets första kvartal uppgick till 5,9 MSEK (4,6). Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -2,9 MSEK (-4,2). Resultatet efter finansnetto för perioden uppgick till -3,0 MSEK…

Read more
order piezo motor

PiezoMotor får uppföljningsorder från halvledarindustrin

26 Mar 2018 | 17:25 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar att bolaget har mottagit en uppföljningsorder från ett kinesiskt bolag verksamt inom halvledarindustrin. Ordervärdet uppgår till ca 0,5 MSEK och leverans ska ske i juni 2018. Kunden har integrerat PiezoMotors Piezo LEGS®-motorer för att positionera mycket avancerad optik i sina produkter – så…

Read more
order piezo motor

PiezoMotor får order på 0,7 MSEK

22 Mar 2018 | 17:16 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar att bolaget har mottagit en order med ett värde på omkring 0,7 MSEK med leverans i april 2018. Den ungerska kunden 3DHISTECH har integrerat PiezoMotors Piezo LEGS®-motorer i sin senaste produkt Pannoramic 1000 som lanserades under första kvartalet 2018. Tack vare Piezo LEGS®-teknologin kan 3DHISTECH…

Read more