telecom piezo motor

PiezoMotor adderar ytterligare ett telekombolag till listan över samarbetspartners

7 Mar 2018 | 13:45 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) har sedan årsskiftet offentliggjort två samarbeten med globala telekomföretag där bolagets massvolymmotor utvärderas för integrering i utrustning för nästa generations telekommunikationsnät för mobiltelefoni. Idag meddelar PiezoMotor att bolaget inleder liknande samarbete med ytterligare en stor leverantör av denna typ av utrustning.    …

Read more
chart piezo motor

PiezoMotor bokslutskommuniké 2017

14 Feb 2018 | 8:35 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag bokslutskommuniké avseende helåret 2017. · Nettoomsättningen för helåret uppgick till 25,0 MSEK (15,0) och för fjärde kvartalet till 4,3 MSEK (4,3). · Rörelseresultatet för helåret uppgick till -15,1 MSEK (-26,8) och för fjärde kvartalet till -4,3…

Read more
telecom Piezo Motor

PiezoMotor i samarbete med ytterligare ett globalt telekombolag

13 Feb 2018 | 14:45 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) offentliggjorde den 23 januari 2018 ett samarbete med ett globalt telekomföretag där bolagets massvolymmotor utvärderas för integrering i utrustning för telekommunikationsnät för mobiltelefoni. Idag meddelar PiezoMotor att ett samarbete med ytterligare en världsledande leverantör av denna typ av utrustning nu inleds.   Samarbetet…

Read more

PiezoMotors VD presenterar bolaget

13 Feb 2018 | 9:05 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, presenterar på ProHearings i Stockholm.   Fredagen den 16 februari kl. 10:05 presenterar VD Johan Westermark PiezoMotor på ProHearings, Engelbrektsplan 1 i Stockholm.   Följ gärna presentationen på https://youtube.com/c/prohearingslive Presentationen kommer att kunna ses i efterhand på: www.piezomotor.com/presentationer…

Read more
chart piezo motor

Rättelser avseende pressmeddelande 2018-01-24

25 Jan 2018 | 15:30 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor”) offentliggjorde den 24 januari 2018 genomförandet av en riktad nyemission och gör nu nedanstående rättelser avseende tidigare kommunikation i ärendet. Emissionen tecknades av Handelsbanken Svenska Microcapfond och av Swedbank Robur Ny Teknik – inte Swedbank Robur Microcap. Erik Penser Bank var emissionsinstitut – inte finansiell…

Read more
chart piezo motor

PiezoMotor genomför riktad nyemission till två institutioner och tillförs cirka 53 MSEK

24 Jan 2018 | 8:50 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 10 maj 2017, beslutat om en riktad kontant nyemission om högst 1 785 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 30,00 kronor per aktie.   Nyemissionen har tecknats av fonderna Swedbank Robur…

Read more
piezo motor deal

PiezoMotor i samarbete med globalt telekombolag

23 Jan 2018 | 14:45 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) har inlett ett samarbete med ett globalt telekomföretag där bolagets massvolymmotor utvärderas för integrering i utrustning för telekommunikationsnät för mobiltelefoni. Samarbetets första fas beräknas pågå under första halvåret 2018 och innefattar grundläggande analys och teknisk anpassning av motorteknologin till den aktuella applikationen.  …

Read more
Piezo Motor headquarters Uppsala Sweden

PiezoMotor presenterar på Stora Aktiedagen i Göteborg

Måndag den 27 november kl. 12:50 presenterar VD Johan Westermark och CFO Olof Stranding PiezoMotor på den av Aktiespararna arrangerade Stora Aktiedagen vid Svenska Mässan i Göteborg.Vid presentationen kommer VD och CFO bland annat att kommentera samarbetet med det världsledande teknik- och elektronikbolag som offentliggjordes den 20 november 2017.   Följ gärna presentationen på www.aktiespararna.se/tv/live.…

Read more
piezo motor deal

PiezoMotor inleder samarbete med världsledande teknik- och elektronikbolag för massvolymmotor

20 Nov 2017 | 8:09 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor”) har undertecknat ett licens- och utvecklingsavtal med ett av världens största och mest framgångsrika teknik- och elektronikbolag i syfte att utveckla och produktionssätta ett nytt piezobaserat mikromotorkoncept för massvolym. I utbyte mot att finansiera hela projektet får samarbetspartnern exklusiv rätt att använda den nya motorteknologin…

Read more
chart piezo motor

PiezoMotor delårsrapport januari till september 2017

15 Nov 2017 | 8:50 15 november, 2017 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag delårsrapport avseende perioden januari – september 2017. Nettoomsättningen under årets första nio månader uppgick till 20,7 MSEK (10,7) och för tredje kvartalet till 3,4 MSEK (3,6). Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick till…

Read more