piezo motor

Kommunike från extra bolagsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (Publ)

9 Nov 2017 | 15:11 Vid extra bolagsstämman i PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“Bolaget”) som hölls kl. 10:00 den 9 november 2017 i Stockholm, beslutades i huvudsak: att utöka antalet styrelseledamöter till fem (5), utan styrelsesuppleanter att till slutet av nästkommande årsstämma välja Joakim Stenberg som styrelseledamot i Bolaget. Joakim Stenberg är oberoende i förhållande till större…

Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ) för inval av ny ordinarie styrelseledamot

6 Oct 2017 | 8:35 Aktieägarna i PiezoMotor Uppsala AB (publ), org.nr 556539-6396 (“Bolaget“), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 november 2017 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB:s lokaler, Strandvägen 1 i Stockholm. A. Rätt att delta vid stämman Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av…

Read more
piezo motor deal

PiezoMotor byter Certified Adviser till FNCA Sweden AB

31 Aug 2017 | 16:00 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, meddelar idag att bolaget byter Certified Adviser från Erik Penser Bank till FNCA Sweden AB. Bytet sker den 1 september 2017. För mer information, vänligen kontakta: Johan Westermark, VD                                             Olof Stranding, CFO +46 (0)708-18 24 00                                                  +46 (0)70-10 10 824 johan.westermark@piezomotor.se                       …

Read more
chart piezo motor

PiezoMotor delårsrapport januari till juni 2017

29 Aug 2017 | 7:14 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag delårsrapport avseende första halvåret 2017.   Nettoomsättningen under årets första halvår uppgick till 17,3 MSEK (7,1). Rörelseresultatet för halvåret uppgick till -6,5 MSEK (-11,6) och per den 30 juni 2017 uppgick bolagets likvida medel till 16,0…

Read more
piezo motor order

PiezoMotor adderar ytterligare viktig kund i Kina

5 Jul 2017 | 6:54 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar idag att bolaget har inlett ett samarbete med ytterligare en kinesisk aktör inom halvledarindustrin.   Som en följd av en utvärderingsfas under 2016 och 2017 inleds nu det formella utvecklingssamarbetet där PiezoMotors Piezo LEGS®-teknologi ska integreras i avancerade system i litografiutrustning som används…

Read more

PiezoMotor har fått första betalningen från Physik Instrumente

12 Jun 2017 | 11:00 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”) har mottagit första betalningen om ca 1,1 MEUR i enlighet med det patent- och samarbetsavtal som den 30 april 2017 ingicks med tyska företaget Physik Instrumente (PI) GmbH & Co KG. (“PI”). Denna första betalning avser Down Payment, licensavgifter avseende vissa av PiezoMotors patent…

Read more

PiezoMotor presenterar på Aktiedagen i Stockholm

12 May 2017 | 16:00 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, presenterar på Aktiedagen i Stockholm. Måndag 15 maj klockan 08:30 presenterar VD Johan Westermark och CFO Olof Stranding PiezoMotor på den av Aktiespararna arrangerade Aktiedagen vid Operaterrassen i Stockholm. Följ gärna presentationen på www.aktiespararna.se/ live. Presentationen kommer att…

Read more

Kommuniké från årsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ)

11 May 2017 | 8:35 Vid årsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“Bolaget”) som hölls kl. 15:00 den 10 maj 2017 i Uppsala, beslutades i huvudsak: att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att disponera Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören…

Read more

PiezoMotor delårsrapport januari till mars 2017

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag delårsrapport avseende första kvartalet 2017. Under första kvartalet 2017 växte bolagets försäljning med 28 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Efter kvartalets utgång har PiezoMotor signerat ett patent- och samarbetsavtal med tyska företaget Physik Instrumente (PI). PiezoMotor gör bedömningen att värdet…

Read more

PiezoMotor gör mångmiljonaffär och inleder samarbete med världsledande bolag

2 May 2017 | 8:45 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor”) har signerat det tidigare annonserade patent- och samarbetsavtalet med tyska företaget Physik Instrumente (PI) GmbH & Co KG. (“PI”). PiezoMotor gör bedömningen att värdet av enbart licensierings- och utvecklingsersättningsdelarna i uppgörelsen summerar till omkring 30 MSEK, varav minst 12 MSEK utbetalas till PiezoMotor redan under 2017. Dessutom…

Read more