piezo motor order

PiezoMotor får order från optisk mätindustri

13 Mar 2017 | 14:00 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “Bolaget”), världsledande leverantör av mikromotorer, meddelar idag att Bolaget har erhållit en order på motorer från en tysk tillverkare av avancerad optisk mätutrustning. Ordervärdet uppgår till cirka 0,5 MSEK och leverans planeras ske under 2017. Totalt under året kommer PiezoMotor därmed att leverera motorer…

Read more

PiezoMotor bokslutskommuniké 2016

14 Feb 2017 | 8:40 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag bokslutskommuniké avseende perioden 1 januari – 31 december 2016. Alltfler upptäcker PiezoMotors unika mikromotorer och fjärde kvartalet 2016 var också försäljningsmässigt årets största. Jämfört med motsvarande kvartal 2015 växte försäljningen under fjärde kvartalet 2016 med 28 procent…

Read more
piezo motor semicon china Sweden

PiezoMotor får ytterligare order från halvledarindustrin

30 Jan 2017 | 9:30 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”), världsledande leverantör av mikromotorer, meddelar idag att bolaget har erhållit en uppföljningsorder från en kinesisk tillverkare av utrustning till halvledarindustrin. Ordervärdet uppgår till cirka 1,8 MSEK och leverans planeras ske under första kvartalet 2017. PiezoMotor ser goda förutsättningar att få uppföljningsorder senare i…

Read more
piezo motor

PiezoMotor Uppsala AB får order och bidrar till paradigmskifte inom prostatacancerbehandling

20 Dec 2016 | 13:30 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, har erhållit en order genom sin nordamerikanska distributör och partner MICROMO från kanadensiska Profound Medical Corp. (“Profound Medical”) tillverkare av TULSA-PROTM, en ny operationsrobot som möjliggör skräddarsydd och mycket exakt behandling av prostatacancer. TULSA-PROTM CE-godkändes i april 2016 och har nu börjat…

Read more

PiezoMotor ingår avsiktsförklaring för utveckling av högprecisionsutrustning

29 Nov 2016 | 18:55 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, har undertecknat en avsiktsförklaring med HUBER Diffraktionstechnik GmbH avseende utveckling av en ny serie positioneringsutrustning med extrem precision. Parterna avser gemenensamt utveckla nya system bestående av en kombination av luftlager (Air Bearings) och PiezoMotors Piezo LEGS®-motorer. Laboratorier, röntgensystem och synkrotronanläggningar –…

Read more

Styrelsesuppleant avslutar sitt uppdrag

5 Oct 2016 | 10:47 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”), meddelar att Karl Faulhaber lämnar uppdraget som styrelsesuppleant i bolaget. Karl Faulhaber lämnar sitt uppdrag som styrelsesuppleant för att mer fokusera på sina övriga uppdrag inom The FAULHABER GROUP. Gert Frech-Walter, VD för Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG, kvarstår alltjämt som ordinarie ledamot…

Read more

PiezoMotor ökar effektiviteten och sänker kostnaderna

22 Sep 2016 | 15:15 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”), meddelar att bolaget genomför en organisationsförändring för att öka fokuseringen på volymtillverkning och effektiviteten i arbetet med kundanpassningar. Förändringen, som är en följd av att alltfler kunder inleder serietillverkning, avser enbart tjänstemän, berör anställda inom produktionsstöd och generell marknadsföring och innebär att man…

Read more

PiezoMotor Uppsala AB får order från svenskt medicinteknikbolag

14 Sep 2016 | 14:00 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, har idag mottagit en order från M Dialysis AB (“M Dialysis”), tillverkare av avancerad medicinteknisk utrustning. Ordern uppgår till omkring 450 KSEK och avser motorer och elektronik till en förserie av M Dialysis nya instrument för klinisk mikrodialys. Leverans planeras under första kvartalet 2017. M Dialysis…

Read more