PiezoMotor signerar huvudsakliga villkor för patent- och samarbetsavtal

15 Mar 2017 | 8:35 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor”) signerar huvudsakliga villkor för patent- och samarbetsavtal med tyska företaget Physik Instrumente (PI) GmbH & Co KG. (“PI”). Det är båda bolagens intention att slutföra och signera slutligt avtal under april månad 2017. PiezoMotor och PI kommer att tillsammans integrera Piezo LEGS®-motorer i olika precisionssystem som PI marknadsför…

Read more
piezo motor order

PiezoMotor får order från optisk mätindustri

13 Mar 2017 | 14:00 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “Bolaget”), världsledande leverantör av mikromotorer, meddelar idag att Bolaget har erhållit en order på motorer från en tysk tillverkare av avancerad optisk mätutrustning. Ordervärdet uppgår till cirka 0,5 MSEK och leverans planeras ske under 2017. Totalt under året kommer PiezoMotor därmed att leverera motorer…

Read more

PiezoMotor bokslutskommuniké 2016

14 Feb 2017 | 8:40 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag bokslutskommuniké avseende perioden 1 januari – 31 december 2016. Alltfler upptäcker PiezoMotors unika mikromotorer och fjärde kvartalet 2016 var också försäljningsmässigt årets största. Jämfört med motsvarande kvartal 2015 växte försäljningen under fjärde kvartalet 2016 med 28 procent…

Read more
piezo motor semicon china Sweden

PiezoMotor får ytterligare order från halvledarindustrin

30 Jan 2017 | 9:30 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”), världsledande leverantör av mikromotorer, meddelar idag att bolaget har erhållit en uppföljningsorder från en kinesisk tillverkare av utrustning till halvledarindustrin. Ordervärdet uppgår till cirka 1,8 MSEK och leverans planeras ske under första kvartalet 2017. PiezoMotor ser goda förutsättningar att få uppföljningsorder senare i…

Read more
piezo motor

PiezoMotor Uppsala AB får order och bidrar till paradigmskifte inom prostatacancerbehandling

20 Dec 2016 | 13:30 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, har erhållit en order genom sin nordamerikanska distributör och partner MICROMO från kanadensiska Profound Medical Corp. (“Profound Medical”) tillverkare av TULSA-PROTM, en ny operationsrobot som möjliggör skräddarsydd och mycket exakt behandling av prostatacancer. TULSA-PROTM CE-godkändes i april 2016 och har nu börjat…

Read more

PiezoMotor ingår avsiktsförklaring för utveckling av högprecisionsutrustning

29 Nov 2016 | 18:55 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, har undertecknat en avsiktsförklaring med HUBER Diffraktionstechnik GmbH avseende utveckling av en ny serie positioneringsutrustning med extrem precision. Parterna avser gemenensamt utveckla nya system bestående av en kombination av luftlager (Air Bearings) och PiezoMotors Piezo LEGS®-motorer. Laboratorier, röntgensystem och synkrotronanläggningar –…

Read more