Styrelsesuppleant avslutar sitt uppdrag

5 Oct 2016 | 10:47 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”), meddelar att Karl Faulhaber lämnar uppdraget som styrelsesuppleant i bolaget. Karl Faulhaber lämnar sitt uppdrag som styrelsesuppleant för att mer fokusera på sina övriga uppdrag inom The FAULHABER GROUP. Gert Frech-Walter, VD för Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG, kvarstår alltjämt som ordinarie ledamot…

Read more

PiezoMotor ökar effektiviteten och sänker kostnaderna

22 Sep 2016 | 15:15 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”), meddelar att bolaget genomför en organisationsförändring för att öka fokuseringen på volymtillverkning och effektiviteten i arbetet med kundanpassningar. Förändringen, som är en följd av att alltfler kunder inleder serietillverkning, avser enbart tjänstemän, berör anställda inom produktionsstöd och generell marknadsföring och innebär att man…

Read more

PiezoMotor Uppsala AB får order från svenskt medicinteknikbolag

14 Sep 2016 | 14:00 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, har idag mottagit en order från M Dialysis AB (“M Dialysis”), tillverkare av avancerad medicinteknisk utrustning. Ordern uppgår till omkring 450 KSEK och avser motorer och elektronik till en förserie av M Dialysis nya instrument för klinisk mikrodialys. Leverans planeras under första kvartalet 2017. M Dialysis…

Read more
piezo motor

PiezoMotor släpper delårsrapport januari – september 2016

30 Aug 2016 | 8:40 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag delårsrapport avseende första halvåret 2016. PiezoMotor följer den långsiktiga planen att växa genom alltfler repetitiva industriella leveranser till kunder man tidigare har bedrivit utvecklingssamarbeten med.Under andra kvartalet 2016 växte bolagets försäljning med 68 procent jämfört med…

Read more

PiezoMotor Uppsala AB får order från europeiskt diagnostikbolag

24 Aug 2016 | 8:45 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, har erhållit en order för serieleverans från en europeisk tillverkare av avancerad diagnostikutrustning. Ordervärdet uppgår till omkring 350 KSEK och leverans planeras ske under innevarande år. Kunden har utvecklat ett revolutionerande instrument för allergidiagnostik baserat på nanoteknologi. Instrumentet…

Read more
piezo motor technology

PiezoMotor får miljonorder från kund i Holland

25 Jul 2016 | 8:45 PiezoMotor Uppsala AB (publ), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, meddelar idag att bolaget har fått en miljonorder från holländska Admesy BV (“Admesy”). Uppföljningsordern på ca 1,25 MSEK med beräknad leverans under Q3 2016 avser motorer till Admesys kolorimetrar och spektrometrar som främst används vid produktion av mobiltelefonskärmar. Kolorimetern är ett…

Read more
piezo motor order

PiezoMotor får uppföljningsorder från halvledarindustrin

8 Jun 2016 | 8:00 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, meddelar idag att bolaget har erhållit en uppföljningsorder från en asiatisk tillverkare av utrustning till halvledarindustrin. Ordervärdet uppgår till cirka 350 KSEK och leverans planeras ske under andra halvåret 2016. PiezoMotor räknar med att fakturera denna kund omkring…

Read more
piezo motor

PiezoMotors nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North övertecknad

24 May 2016 | 8:00 PiezoMotor Uppsala AB, världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, meddelar idag att bolagets nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North Stockholm tecknades till cirka 104 procent motsvarande cirka 52 MSEK. Totalt emitteras 4 000 000 aktier och bolaget tillförs cirka 36,3 MSEK i likvida medel efter kvittning och emissionskostnader. Antalet…

Read more