Kommuniké från årsstämma 2019 i PiezoMotor Uppsala AB (publ)

3 maj 2019 Vid årsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 3 maj 2019 kl. 10:00 i Uppsala, beslutades i huvudsak: att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen; att disponera Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen; att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören…

Details

PiezoMotor delårsrapport januari – mars 2019

24 april, 2019 PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag delårsrapport avseende perioden januari – mars 2019. Ny VD, större organisation och planering för massvolymproduktion Nettoomsättningen för årets första kvartal uppgick till 6,6 MSEK jämfört med 5,9 MSEK under motsvarande period föregående år. Rensat för engångskostnader i samband…

Details

presentation piezo motor cfo

Under mars kommer PiezoMotor medverka vid två presentationstillfällen

Den 5 mars 2019 anordnar SvD Börsplus en temadag i Stockholm där några bolag som har dubblat sitt värde senaste året presenterar sig. PiezoMotors finanschef Olof Stranding presenterar klockan 14:10. Evenemanget är gratis men kräver anmälan. Presentationen kommer att läggas upp på PiezoMotors hemsida. För mer information om evenemanget klicka här  Den 20 mars anordnar…

Details

piezo motor

Ny VD på PiezoMotor

22 Feb 2019 | 8:56 PiezoMotor Uppsala AB (publ) meddelar idag att styrelsen har beslutat utse Anders Kottenauer till ny VD. Anders tillträder den 8 april 2019 och styrelseordförande Adam Dahlberg inträder från och med idag i rollen som tillförordnad VD till dess att Anders Kottenauer tillträder sin tjänst. Johan Westermark lämnar därmed sin tjänst…

Details

space piezo motor

BLOG EXCLUSIVE: In his own words – Swedish astronaut Christer Fuglesang reflects on weightlessness in space

It’s with great pleasure and pride we are able to publish an article penned by the only swede that have experienced space up-close – professor and astronaut Christer Fuglesang. Christer gives us unique insights how weightlessness in space works and affected his life during his two historic NASA missions. He also tells us about his…

Details

get inspired piezo motor

Gravitational waves unfolds the unknown story about space

The discovery has been considered a starting point for a new era in astrophysics. Some call it a revolution in motion. Rainer Weiss and Kip Thorne’s observation of gravitational waves was awarded with this year’s Nobel Prize in physics. Piezo LEGS® will play a major part in the next step of detecting and exploring gravitational…

Details

piezo motor technology

4 reasons why Piezo LEGS® precision motor should replace traditional stepper motors

The new paradigm is here. Piezo LEGS® precision motor is a product that has proven its ability in many of the industrial markets and has emerged as a serious competitor to conventional stepper motor solutions. We list four good reasons to replace your traditional stepper motor with the groundbreaking Piezo LEGS® piezoelectric/precision motor. 1. Movement…

Details