PiezoMotor Regulatoriska pressmeddelanden

piezo motor logo poly background

Delårsrapport januari-juni 2021: Kraftig försäljningstillväxt, första förvärvet och avtal inom Consumer

Under det andra kvartalet 2021 uppgick den organiska tillväxten i PiezoMotors produktförsäljning till 61 procent jämfört med andra kvartalet 2020. Inräknat nyförvärvet Sensapex har koncernens produktförsäljning under andra kvartalet vuxit med 120 procent jämfört med PiezoMotors produktförsäljning under andra kvartalet föregående år.

piezo motor logo poly background

Kompletterande information gällande licensavtal mobiltelefonkameror

PiezoMotor Uppsala AB (”PiezoMotor” eller “Bolaget”) meddelade den 12 augusti 2021 att Bolaget har ingått ett exklusivt licensavtal med ett asiatiskt bolag för kommersialisering av PiezoMotors PiezoWave[®]-teknologi för kameraoptik inom mobiltelefoner, PCs, kroppsnära teknik (sk. wearables) och bilindustri. Partnern är en börsnoterad, väletablerad leverantör av integrerade lösningar i mycket höga volymer för Smart Devices, Internet-of-Things-applikationer samt…

piezo motor logo poly background

PiezoMotor ingår exklusivt licensavtal

PiezoMotor Uppsala AB (”PiezoMotor” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har ingått ett exklusivt licensavtal med ett asiatiskt bolag (“Partnern”) för kommersialisering av PiezoMotors PiezoWave[®]-teknologi för kameraoptik inom mobiltelefoner, PCs, kroppsnära teknik (sk. wearables) och bilindustri. Partnern är en börsnoterad, väletablerad leverantör av integrerade lösningar i mycket höga volymer för Smart Devices, Internet-of-Things-applikationer samt elektronik till…

piezo motor logo poly background

Status exklusiv förhandling avseende licensavtal för mobilkameror

Den 4 juni 2021 meddelade PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”) att bolaget har inlett förhandlingar på exklusiv basis av båda parter kring ett licensavtal avseende massproduktion av PiezoMotors PiezoWave-motorer för applikation i mobiltelefonkameror. Härmed meddelas att ett avtal, inklusive huvudsakliga ersättningsnivåer, exklusivitetsavgränsningar, rättigheter etc., har förhandlats fram och just nu genomgår slutlig granskning…

piezo motor logo poly background

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2021 I PIEZOMOTOR UPPSALA AB (PUBL)

Vid årsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”Bolaget”) som hölls idag den 24 juni 2021, beslutades i huvudsak: att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen; att disponera Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen; att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020; att Bolagets styrelse…

PiezoMotor inleder exklusiv förhandling avseende licensavtal för mobilkameror

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”) har under första halvåret 2021 utvecklat olika lösningar för mobiltelefonkameror baserade på bolagets unika mikromotorer. Ett flertal prototypleveranser och utvärderingar har genomförts. PiezoMotor har idag inlett förhandlingar med en stor asiatisk underleverantör till mobiltelefonindustrin. Förhandlingarna syftar till att bolagen skall ingå ett partner- och licensavtal avseende massproduktion av…

piezo motor logo poly background

Kallelse till årsstämma i PiezoMotor Uppsala Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i PiezoMotor Uppsala AB (publ), 556539-6396 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 24 juni 2021. På grund av covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning före stämman. Information om de av årsstämman…

piezo motor logo poly background

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMAN, DEN 14 MAJ 2021 I PIEZOMOTOR UPPSALA AB (PUBL)

Vid extra bolagsstämman i PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 14 maj 2021, beslutades i huvudsak: att godkänna styrelsens beslut om riktad emission den 21 april 2021, bestående av högst 1 016 106 aktier av serie B. Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma på förhand vidtalade professionella investerare utsedda genom…